2018-07-24
آسانسور در مشهد

آسانسور در مشهد

آسانسور در مشهد آسانسور در مشهد یا بالابَر (برای حمل بار) یا آسان‌بَر (برای حمل انسان)  اتاقک متحرکی است که به وسیلهٔ آن از طبقه‌ای به طبقات بالا روند یا از طبقهٔ بالا به پایین فرود آیند. به عبارت دیگر آسانسور یکی از تجهیزات حمل و نقل عمودی است که جابجایی مردم یا کالا بین طبقات را […]